Distance Learning for Family Medicine and Primary Care

การจัดการศึกษาและปรึกษาทางไกล
เพื่อสนับสนุนบริการเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการสุขภาพปฐมภูมิ
Distance Learning for Family Medicine and Primary Care

Select language ไทย | English

แนวทางการรักษา - โรคผิวหนัง

แนวทางการรักษาโรคลมพิษ

ปรับปรุงล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2552

โดย นายแพทย์กฤษณะ สุวรรณภูมิ
หน่วยเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาเหตุ
สาเหตุสำคัญของลมพิษคือปฏิกิริยาภูมิแพ้แบบที่ 1 ซึ่งชักนำโดย antigen จากอาหาร ยา ฝุ่นละออง เชื้อโรคที่ผู้ป่วยแพ้ เป็นต้น เมื่อเข้าไปในร่างกาย antigen จะจับกับ IgE ซึ่งไปกระตุ้น mast cell ให้หลั่ง mediator ต่างๆเช่น histamine ทำให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือด การขยายตัวของหลอดเลือดอย่างมาก ทำให้การซึมผ่านของหลอดเลือดเพิ่มขึ้น มีการไหลของน้ำเหลืองเข้าไปสะสมในชั้นหนังแท้ ทำให้เกิดผื่นบวมขึ้นที่ผิวหนัง และเมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยา น้ำเหลืองจะถูกดูดกลับไปหมด ทำให้กลับเป็นผิวหนังปกติเช่นเดิม ลมพิษที่เป็นติดต่อกันนานเกิน 6 สัปดาห์ จัดเป็นลมพิษเรื้อรังมักหาสาเหตุไม่พบ

ลักษณะทางคลินิก
รอยโรคเฉพาะคือ อาการบวมที่ผิวหนัง (wheal) ผื่นที่มีลักษณะเป็นรอยบวมสีแดงหรือสีชมพูเรื่อๆ ดันผิวหนังให้นูนหนาขึ้นเป็นตุ่มหรือปื้น โดยที่ epidermis ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ผื่นลมพิษทำให้เกิดอาการคันอย่างรุนแรง และมักเกิดขึ้นพร้อมกันหรือทยอยเกิดขึ้นหลายแห่ง ผื่นมีขนาด รูปร่าง ตกต่างกันได้มาก เกิดขึ้นกับส่วนใดของร่างกายก็ได้ เมื่อเกิดเต็มที่แล้วจะค่อยๆยุบหายไปกลายเป็นผิวหนังปกติภายในเวลา 24 ชั่วโมง

การวินิจฉัยแยกโรค
ต้องแยกออกจากโรคต่อไปนี้คือ Erythema multiforme, Mastocytosis, Flushing, Juvenile Rheumatoid Arthritis, Vasculitis-Henoch Schonlein purpura, Pityriasis rosea (early lesions)

การวินิจฉัย
ลักษณะทางคลินิกของโรคนี้ค่อนข้างชัดเจน ปัญหาอยู่ที่การหาสาเหตุและการรักษามากกว่า แพทย์ควรซักประวัติเกี่ยวกับยา อาหารและสารต่างๆที่ผู้ป่วยได้รับก่อนที่จะเป็นลมพิษ ในบางกรณีผู้ป่วยที่เป็น vasculitis หรือ connective tissue disease อาจให้รอยโรคแบบลมพิษ แต่ในกรณีนี้ผู้ป่วยมักมีอาการอื่นร่วมด้วย และผื่นลมพิษมักเป็นนานเกิน 24 ชั่วโมง

การรักษา

ลมพิษระยะเฉียบพลัน ยาทาภายนอก Calamine lotion หรือประคบความเย็นเพื่อลดอาการคัน
ยารับประทาน Chlorpheniramine(CPM) 4 mg 1 เม็ด วันละ 3-4 ครั้ง
ในรายที่กินแล้วง่วงมากอาจให้ Loratadine 10 mg 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง
ถ้าให้ยาแก้แพ้ไป 1-2 วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้น อาจพิจารณาให้ Prednisolone 15-30 mg ต่อวัน โดยให้ไม่ควรเกิน 1 สัปดาห์

ในรายที่มี angioedema (มีอาการบวมบริเวณหนังตา ใบหน้า ปาก) ควรระวังปฏิกิริยา anaphylaxis และควรพิจารณาให้ Epinephrine 1:1,000 ขนาด 0.3-0.5 ml ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง และติดตามดูอาการอย่างใกล้ชิด

ลมพิษเรื้อรัง
พยายามหาสาเหตุและกำจัดสาเหตุ รายที่ไม่ทราบสาเหตุให้ควบคุมอาการโดยให้ยารับประทานในขนาดที่เหมาะสม ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยลมพิษเรื้อรังที่ไม่ทราบสาเหตุ โรคจะหายได้เองในเวลา 1 ปี

การป้องกัน
พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดลมพิษได้ เช่น ความร้อน เสื้อผ้าที่คับแน่น แอลกอฮอล์ ยา aspirin รวมถึงยาอื่นๆ อาหารบางชนิด สีผสมอาหาร และสารกันบูดก็อาจเป็นสาเหตุของลมพิษได้

เอกสารอ้างอิง
ปรียา กุลละวณิชย์ และประวิตร พิศาลบุตร บรรณาธิการ, Dermatology 2000 ตำราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบัน, กรุงเทพมหานคร: บริษัทโฮลิสติกพับลิชชิ่งจำกัด, 2540.
อภิชาติ ศิวยาธร และกนกวลัย กุลทนันทร์ บรรณาธิการ, โรคผิวหนังที่ต้องรู้สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป, กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน, 2546.
Klaus Wolff, Richard Allen Johnson and Dick Suurmond, Fitzpatrick’s Color Atlas & Synopsis of Clinical Dermatology (5th edition), New York: McGraw-Hill, 2005.

Comment #1
kittithat pontham
Posted @December,04 2010 15.59 ip : 110...182

ขอบคุนคับผมกลัวตัวโลนจนนอนใม่หลับจนค้นคว้าข้อมูลจนพบแล้วจะรีบรักษานะคับ

Comment #2เป็นผื่นบวมแดงทั่วตัวมาสี่-ห้าวันแล้วค่ะ และคันมากๆ เกาตรงไหนขึ้
ยุพิน ภูศรี
Posted @August,16 2012 09.37 ip : 58...4

ไปหาหมอที่ รพ บางไผ่ วันแรกฉีดยาให้และให้ยาแก้แพ้และลดการอักเสกของผิวหนัง(เม็ดเล็กๆสีชมพูทาน2เม็ดหลังอาหารทันที2วัน) ยาหมดสองวันก็กลับไป รพ อิกครั้ง อาการไม่ดีขึ้นเลยค่ะ คันมาก และผื่นลุกลามเป็นเม็ดเล็กบ้างใหญ่บ้าง บวมแดงทั่วตัว ยกเว้นที่ใบหน้าและขาค่ะ แต่วันนี้มันรามขึ้นมาที่คอแล้ว  ดิฉันเป็นคนดื่มแอลกอฮอร์อยู่เสมอช่วงห้าหกเดือนที่ผ่านมาดื่มแทบทุกวัน! อาการคันเริ่มตามตัวหลังดื่ม เริ่มสังเกตุได้เมื่อเดื่อนกว่าๆคันตามร่างกายพอกินยาแก้แพ้ หลับ ตื่นมาก็หาย! แต่ครานี้เมื่อ5วันที่แล้ว ดื่ม แล้วไปนอน มารู้สึกตัวตอนคันมากแฝะมือสัมผัสตามร่างกายผื่นผุดขึ้นมาตรงง้ามขาหน้าท้อง หน้าอก อย่าเห็นได้ชัด (เหมือนผิวคางคก!)  ดิฉันตกใจมาก  คันแบบสุดชีวิต เกาตรงไหน ขึ้นผื่นเท็ดบวมแดงตรงนั้น! ตอนบ่ายของอิกวันก็ไปหาหมอ ก็ฉีดยาและให้ยาดั่งกล่าว,  ดิฉันมองดูตัวเองในกระจกตอนนี้ดิฉันกลัวและท้อแท้, ดิฉันร้องไห้เสียใจทุกวันตั้งแต่เป็นมา ว่ามันจะหายไหม?? ทำไทันไม่ดีขึ้นและคัน บวม ลาม ไปเลื่อยๆ, ดิฉันอยึู่นเดียว แฟนเขาก็มาอยู่ดูแลไม่ได้เพราะมีภาระหน้าที่  บอกตรงๆดิฉันกลัวเหลือเกินว่าร่างกายดิฉันจะเป็นผิวคางคก คงฆ่าตัวตาย!  ยาที่หมอให้มาล่าสุดเมื่อวาน คือยาแก้แพ้ตอนกลางวัน และชนิดง่วงตอนกลางคืน แทบเอาอาการไม่อยู่ คัน ลาม เหมือนเดิม  ดิฉันไม่รู้จัก รพ, คลีนิคเก่งๆ เฉพาะด้านใน กทม, เลยไปแต่ รพ นี้!! ดิฉันอยากได้รับคำแนะนำในทุกๆด้านเกี่ยวกับการรักษาโรคนี้ค่ะ โปรดกรุณาด้วย, ดิฉันพักอยู่แถวกัลปพฤษค่ะ.. ดิฉันมีสังคมเล็กๆ และต้องทำงาน,  ตอนนี้แทบจะไม่ไปไหนอายผิวหนัง และอาการที่คันตลอดก็แทบใส่เสื้อผ้าไม่ได้เลย  ทำไมมันต้องเป้นขนาดนี้ ดิฉันจะทำอย่างไร                                                                                                                                      จ                                                                                                                                                                              จ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ค                            อ                                                                                                                                        จ                                                                                                                            บ                                                                                                                                                                                                    ก                                                                                                                                            ส                                                                                                อ                                                                                                                                                                                                                    ก                                                                                    ล

Comment #3
อมร
Posted @August,16 2012 10.20 ip : 113...86

@ยุพิน  ต้องหยุดสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการแพ้. ในกรณีนี้น่าจะเป็นแอลกอฮอล ถ้ายังดื่มก็มีโอกาสเกิดซ้ำใหม่ไม่หาย อย่างไรก็ต้องสังเกตุสิ่งอื่นด้วยว่าอาจเป็นสาเหตุหรือเปล่า

Comment #4
กฤษ
Posted @August,21 2012 10.28 ip : 113...135

ผมเป็นภูมิแพ้ครับ แล้วก็เป็นลมพิษเวลาที่เหงื่อออกหรืออากาศร้อน เป็นเวลาเดิมๆ ครับ พอกินยาแก้แพ้ ก็ดีขึ้นและก็หายไปเองแต่สงสัยครับว่า เป็นมาเกือบสองเดือนแล้ว ไปหาหมอ หมอก็บอกว่าให้กินยาแก้แพ้ทุกวัน สักระยะหนึ่งแล้วลองหยุดกินดู ว่าอาการลมพิษยังมีอีกหรือไม่ ผมสงสัยครับว่าผมจะเป็นโรคลมพิษ หรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาการภูมิแพ้แบบลมพิษครับ

Comment #5
Posted @July,20 2017 08.21 ip : 47...66

new balance 574 true religion jeans canada goose outlet coach factory outlet michael kors outlet fitflops sandals air jordans polo ralph lauren shirts air max uk michael kors outlet store vibram shoes michael kors handbags coach outlet online coach bags air jordan shoes kobe bryant shoes michael kors factory outlet yeezy 350 v2 michael kors outlet adidas originals uk prada handbags salomon boots ray ban sunglasses wholesale adidas trainers uk birkenstock sale clearance kate spade handbags le coq sportif pas cher hermes birkin handbags mlb jerseys cheap oakley vault adidas outlet clearance jordan shoes birkenstock sandals cheap ray ban sunglasses montre rolex homme reebok outlet ecco boots oakley outlet coach factory online manolo blahnik shoes nike air force 1 low adidas yeezy boost coach outlet store online clearances nike air max 90 nfl jerseys fitflop outlet louis vuitton outlet cheap nba jerseys fitflops shoes air jordans mizuno shoes caterpillar boots cheap nfl jerseys oakley sunglasses outlet coach outlet coach factory outlet online asics running shoes hermes handbags christian louboutin shoes chaussures louboutin oakley sunglasses cheap cheap jordans yeezy boost 350 v2 ray ban wayfarer sunglasses cheap oakley sunglasses new balance shoes fitflops shoes nfl jerseys wholesale ralph lauren outlet mont blanc pens polo ralph lauren christian louboutin michael kors online true religion jeans polo ralph lauren shirts burberry scarf coach outlet air jordan retro adidas yeezy christian louboutin outlet tory burch handbags true religion jeans the north face outlet lebron 13 shoes polo ralph lauren outlet ralph lauren t shirt adidas yeezy boost 350 under armour outlet ray ban zonnebril dames christian louboutin outlet adidas nmd shoes coach factory outlet cheap jordan shoes polo ralph lauren outlet online lebron 13 low pandora charms michael kors purses ralph lauren outlet vans shoes fitflops adidas shoes michael kors outlet online michael kors outlet coach outlet online rolex oyster perpetual datejust kate spade new york coach outlet online gafas de sol ray ban cheap mlb jerseys nike factory outlet nike huarache shoes christian louboutin outlet christian louboutin sale the north face outlet adidas nmd r1 coach outlet online kate spade nike trainers women birkenstock shoes roshe run adidas neo shoes ed hardy clothing michael kors outlet coach outlet store online adidas nmd nike roshe ralph lauren polo shirts nike factory outlet oakley vault polo ralph lauren yeezy boost 350 online montblanc pens christian louboutin shoes ralph lauren polo shirts vans outlet adidas ultra boost men jordan shoes polo ralph lauren sale polo ralph lauren pas cher michael kors outlet online columbia outlet fitflop shoes tory burch sale yeezy boost 350 adidas shoes michael kors online michael kors outlet online moncler outlet oakley sunglasses pandora bracelet christian louboutin shoes lebron james shoes oakley sunglasses cheap nike outlet clarks shoes burberry handbags coach outlet online ugg boots clearance cheap oakley sunglasses wholesale calvin klein outlet mcm handbags adidas f50 rolex submariner michael kors handtaschen ray ban sunglasses wholesale true religion outlet hermes outlet michael kors outlet clearance ralph lauren polo coach outlet store online adidas originals nmd christian louboutin shoes ray ban sunglasses cheap oakley sunglasses ralph lauren outlet louis vuitton handbags columbia shoes nike free running shoes replica rolex watches polo outlet coach handbags hermes belt nhl jerseys wholesale prada handbags coach factory online nike jordan shoes michael kors handbags michael kors purses ray ban sunglasses sale nike air max mac cosmetics michael kors bags uk adidas nmd michael kors handtaschen nike blazer mid ralph lauren outlet michael kors handbags stan smith shoes kobe bryant shoes ray ban wayfarer north face jackets oakley sunglasses outlet yeezy boost 350 køb prada handbags michael kors outlet polo shirts polo ralph lauren outlet columbia outlet online michael kors outlet clearance longchamp bags true religion jeans fitflops sale clearance tory burch nike air max uk converse sneakers adidas yeezy boost 350 coach outlet online christian louboutin sneakers coach outlet online true religion outlet oakley sunglasses sale longchamp bags nike huarache uk coach outlet mbt outlet mbt outlets rolex submariner date fitflops sale supra shoes store michael kors outlet online coach purses clarks shoes outlet cheap nfl jerseys wholesale cheap mlb jerseys ray ban online adidas stan smith shoes ferragamo handbags ray ban sunglasses adidas nmd runner ysl outlet adidas zx flux uk fred perry polo shirts christian louboutin outlet ralph lauren shirts prada outlet michael kors handbags michael kors handbags uk oakley sunglasses wholesale michael kors outlet ralph lauren outlet nike air max 1 yeezy boost 350 v2 coach handbags mcm backpack nike hyper venom nike roshe run michael kors handbags vans outlet adidas trainers men reebok outlet nike roshe run montblanc pen nike air max ysl handbags ray ban uk polo outlet jordan 14 ferragamo outlet converse sneakers ray ban sunglasses cheap gucci outlet christian louboutin sale michael kors geldbörse ugg boots clearance supra shoes coach outlet true religion kids adidas nitrocharge prada bags nfl jerseys wholesale michael kors canada outlet ferragamo belts ferragamo shoes michael kors outlet vans outlet adidas outlet yeezy boost 350 v2 zebra christian louboutin sale polo outlet michael kors plånbok cheap nhl jerseys levi's jeans ray ban wayfarer tory burch handbags wayne rooney jersey pandora charms adidas nmd xr1 christian louboutin pas cher kate spade outlet nike outlet store christian louboutin outlet christian louboutin sneakers michael kors purses cheap nfl jerseys cheap ray ban sunglasses pandora charms ralph lauren outlet online coach outlet online oakley outlet ed hardy clothing mlb jerseys wholesale longchamp handbags nike outlet polo ralph lauren outlet longchamp pas cher michael kors outlet online ralph lauren shirts christian louboutin shoes michael kors bags converse sneakers christian louboutin sale ralph lauren outlet nike running trainers nike sb shoes cheap ray ban sunglasses burberry handbags the north face outlet rolex datejust 2 kate spade sale nike magista cleats michael kors outlet clearance michael kors yeezy 350 v2 cheap snapbacks cheap jordan shoes nike cortez shoes kobe 11 shoes polo shirts birkenstock sale columbia clothing kate spade handbags michael kors tote bags true religion jeans adidas originals coach outlet valentino heels ralph lauren polo shirts nfl jerseys red bottom heels tory burch handbags cheap jordan shoes pandora charms hermes bags nike air max pandora jewelry john terry jersey mk väska michael kors outlet air max 2016 cheap ray ban sunglasses le coq sportif shoes ray ban glasses ray ban outlet fitflops uk north face outlet cheap jordans true religion kids michael kors handbags pandora jewelry michael kors outlet online sale nike shoes cheap jordan shoes valentino shoes pandora outlet michael kors bags coach bags nike air max 2017 coach outlet online kd 10 shoes salvatore ferragamo outlet adidas superstar burberry outlet coach factory outlet clarks shoes outlet coach factory outlet online longchamp sale pandora rings michael kors canada outlet michael kors outlet online adidas yeezy boost polo ralph lauren michael kors bags coach outlet oakley sunglasses outlet under armour clearance burberry sale ray ban sunglasses outlet adidas yeezy boost 350 v2 coach outlet coach outlet coach outlet store online new balance sneakers oakley sunglasses outlet prada outlet jordan retro 12 adidas yeezy coach outlet oakley sunglasses michael kors outlet chenyingying20170720

Comment #6
Posted @July,24 2017 09.45 ip : 23...248

christian louboutin sale fred perry prada outlet store coach outlet cheap mlb jerseys coach factory outlet adidas yeezy shoes kate spade outlet canada goose cheap jordans for sale adidas shoes mont blanc outlet polo ralph lauren tory burch outlet cheap jordan shoes coach outlet online valentino shoes polo ralph lauren ralph lauren uk nike outlet store longchamp handbags ugg boots giuseppe zanotti shoes fitflop sandals christian louboutin outlet michael kors outlet clearance mcm backpack air jordan shoes jordan retro shoes christian louboutin shoes ugg outlet online polo ralph lauren cheap jordans yeezy boost 350 v2 nike shoes polo outlet ralph lauren ugg boots coach outlet fred perry polo ralph lauren uk cheap nike shoes true religion jeans tory burch outlet prada outlet stores polo ralph lauren ralph lauren outlet ed hardy oakley sunglasses ralph lauren outlet mlb jerseys nike shoes cheap oakley sunglasses canada goose jackets canada goose outlet ray ban nike outlet store canada goose jackets michael kors outlet cheap ray ban sunglasses nike outlet mlb jerseys wholesale ray bans sunglasses outlet nike trainers cheap jordan shoes kate spade handbags polo ralph lauren outlet cheap authentic nba jerseys kate spade handbags cheap nhl jerseys michael kors outlet mont blanc pens ugg outlet coach outlet polo ralph lauren outlet fred perry polo shirts ralph lauren outlet michael kors outlet nike shoes ed hardy clothing cheap jordans michael kors outlet coach outlet online polo outlet oakley sunglasses wholesale coach outlet online coach factory outlet ralph lauren uk adidas outlet online adidas shoes for women fitflop sandals canada goose jackets ralph lauren outlet mcm outlet pandora outlet store mulberry bags pandora jewelry ray ban pas cher polo ralph lauren canada goose jackets ralph lauren polo yeezy shoes canada goose outlet michael kors outlet jordan retro mont blanc pens nfl jerseys kate spade handbags canada goose oakley sunglasses outlet polo outlet polo ralph lauren outlet online coach outlet online coach factory outlet prada outlet online cheap ray ban sunglasses michael kors handbags longchamp outlet polo ralph lauren outlet nba jersey michael kors outlet clearance pandora rings michael kors outlet online polo outlet true religion outlet polo outlet ugg outlet true religion outlet oakley sunglasses polo ralph lauren outlet online canada goose michael kors outlet michael kors outlet clearance michael kors outlet clearance cheap jerseys lacoste clothing oakley sunglasses wholesale nike outlet store polo ralph lauren outlet online coach factory outlet mont blanc outlet ray ban sunglasses wholesale oakley sunglasses kate spade outlet store cheap ray ban sunglasses michael kors outlet clearance canada goose outlet coach outlet vintage nhl jerseys ugg outlet ralph lauren uk asics running shoes michael kors outlet online coach outlet online mbt shoes outlet nike shoes outlet ugg boots mlb jerseys canada goose outlet christian louboutin shoes mont blanc pens oakley sunglasses wholesale nike air jordan 4 nike outlet canada goose outlet ugg outlet christian louboutin valentino outlet mcm bag ralph lauren ray ban sunglasses oakley sunglasses wholesale christian louboutin air jordan 4 lunette ray ban nike shoes outlet michael kors outlet polo ralph lauren cheap oakley sunglasses ugg outlet oakley sunglasses cheap oakley sunglasses ralph lauren outlet canada goose outlet cheap ugg boots longchamp coach outlet kate spade bags moncler sale ugg outlet ugg boots canada goose jackets adidas nmd pandora jewelry pandora jewelry cheap oakley sunglasses polo ralph lauren outlet online fred perry shirts cheap uggs ray ban sunglasses outlet cheap nfl jerseys prada outlet store michael kors outlet online yeezy boost 350 coach outlet store online canada goose jackets mont blanc outlet tory burch sandals hermes belts outlet adidas outlet ray ban sunglasses for men michael kors outlet clearance polo outlet kate spade outlet valentino shoes coach factory outlet valentino outlet store uggs outlet tory burch handbags longchamp outlet cheap uggs ray ban sunglasses adidas outlet fitflops clearance polo ralph lauren ralph lauren polo michael kors outlet michael kors outlet online michael kors outlet online ralph lauren uk michael kors outlet online giuseppe zanotti sneakers nike shoes fitflops shoes christian louboutin outlet prada outlet polo ralph lauren ralph lauren outlet nike outlet store coach outlet store online true religion outlet adidas outlet store cheap ugg boots michael kors handbags sale yeezy boost 350 mbt outlet ray ban sunglasses fitflops sale cheap oakley sunglasses cheap jerseys wholesale michael kors outlet online ralph lauren uk polo outlet adidas outlet store coach factory outlet ray ban sunglasses fitflops sale clearance mont blanc pens for sale polo ralph lauren mont blanc michael kors outlet clearance cheap oakley sunglasses coach outlet mulberry uk yeezy boost coach outlet uggs outlet michael kors outlet stores michael kors outlet moncler outlet ralph lauren polo moncler jackets polo shirts nike shoes for men ultra boosts michael kors outlet polo ralph lauren pas cher michael kors outlet online coach outlet online michael kors outlet coach outlet valentino outlet store canada goose pandora charms michael kors handbags clearance fitflop sale ralph lauren outlet michael kors outlet clearance michael kors outlet online coach outlet store online oakley sunglasses wholesale michael kors outlet online coach outlet online michael kors outlet air jordan shoes canada goose outlet ralph lauren fred perry outlet polo outlet true religion outlet ralph lauren shirts coach outlet coach factory outlet coach factory outlet online michael kors outlet online canada goose outlet michael kors outlet michael kors outlet clearance mlb jerseys ugg outlet ralph lauren uk kate spade bags fred perry clothing ralph lauren polo shirts canada goose mulberry handbags hermes outlet oakley sunglasses polo ralph lauren ralph lauren coach outlet online canada goose outlet store lacoste polo michael kors outlet online cheap uggs kate spade outlet michael kors outlet clearance michael kors outlet adidas yeezy shoes coach outlet store online coach outlet online ralph lauren coach outlet adidas yeezy shoes nike outlet ralph lauren uk cheap ray ban sunglasses pandora jewelry sale canada goose outlet store adidas yeezy boost kate spade outlet online longchamp handbags tory burch outlet nike shoes on sale ed hardy outlet polo ralph lauren outlet oakley sunglasses coach outlet store online michael kors outlet clearance polo ralph lauren outlet fred perry clothing lebron james shoes coach outlet online lebron shoes pandora jewelry michael kors outlet adidas yeezy shoes ray ban sunglasses cheap ugg boots longchamp outlet online mont blanc christian louboutin outlet fitflops sandals pandora outlet fred perry polo michael kors outlet online polo ralph lauren outlet true religion jeans christian louboutin outlet michael kors outlet clearance canada goose polo ralph lauren michael kors handbags michael kors handbags adidas outlet online fred perry polo shirts mbt shoes clearance outlet nike outlet store pandora jewelry outlet canada goose jackets coach factory outlet nike outlet michael kors outlet online ralph lauren outlet oakley sunglasses wholesale ralph lauren pas cher pandora jewelry coach factory outlet kate spade purses mbt outlet polo outlet adidas yeezy puma outlet cheap ray ban sunglasses pandora jewelry oakley sunglasses wholesale ugg boots canada goose jackets coach factory outlet coach outlet online cheap jordans for sale coach outlet clearance oakley sunglasses polo ralph lauren cheap ray bans sunglasses nike shoes kate spade outlet store canada goose outlet adidas yeezy boost cheap snapbacks michael kors outlet michael kors outlet store true religion jeans sale tory burch outlet online cheap nba jersey moncler outlet cheap ray bans fitflops sale clearance coach outlet store online nhl jerseys mulberry handbags adidas shoes for men nike outlet nike factory outlet nike shoes oakley sunglasses fitflops sale polo shirts true religion outlet store christian louboutin shoes ralph lauren outlet mbt shoes ugg boots fitflops sale clearance polo outlet coach outlet store online cheap oakley sunglasses mlb jerseys wholesale prada outlet ray ban sunglasses on sale adidas yeezy ugg boots oakley sunglasses wholesale michael kors coach factory outlet canada goose outlet pandora bracelet michael kors handbags giuseppe zanotti outlet ralph lauren shirts tory burch outlet stores michael kors outlet online kate spade outlet online store yeezy boost michael kors outlet store coach outlet kate spade handbags cheap jordans ralph lauren shirts canada goose jackets air jordan 4 retro ray ban sunglasses asics shoes polo ralph lauren valentino outlet polo ralph lauren outlet michael kors outlet clearance polo outlet longchamp outlet store coach outlet online puma shoes fitflops outlet oakley sunglasses coach factory outlet michael kors outlet canada goose jackets polo ralph lauren factory store ugg outlet online polo outlet coach outlet canada oakley sunglasses wholesale nike shoes pandora outlet online ralph lauren christian louboutin shoes jordan shoes michael kors outlet online store coach factory outlet coach outlet coach factory outlet ralph lauren outlet mont blanc pens oakley sunglasses pandora bracelet ugg outlet cheap oakley sunglasses coach outlet online polo ralph lauren ray ban sunglasses lacoste shoes ralph lauren ralph lauren moncler outlet online coach outlet online lacoste outlet coach factory outlet ugg outlet coach outlet store online polo outlet ray ban sunglasses coach outlet online coach outlet online pandora outlet nike shoes for women michael kors outlet ugg outlet true religion true religion jeans cheap mlb jerseys cheap jordans coach outlet michael kors outlet coach factory outlet online asics outlet oakley sunglasses wholesale hermes outlet hermes birkin ugg outlet tory burch shoes adidas nmd r1 coach outlet pandora charms true religion outlet store moncler jackets fitflops sale clearance christian louboutin sale mont blanc outlet ray ban sunglasses outlet air jordan shoes michael kors outlet online pandora jewelry michael kors outlet polo ralph lauren mbt shoes cheap mlb jerseys coach outlet michael kors outlet online oakley sunglasses for men lacoste shirts michael kors outlet online tory burch handbags michael kors outlet clearance cheap oakley sunglasses true religion outlet online air jordan retro michael kors outlet michael kors outlet coach factory outlet christian louboutin uk nike shoes for men coach outlet michael kors outlet clearance 20170724wanglili

Comment #720170912caihuali
Posted @September,12 2017 13.09 ip : 204...7

nike huarache coach outlet online michael kors outlet true religion jeans michael kors nike roshe one true religion jeans polo ralph lauren coach outlet christian louboutin uk nike shoes cheap snapbacks canada goose outlet ugg outlet michael kors outlet tory burch outlet true religion jeans ugg boots cheap nhl jerseys ugg boots longchamp handbags longchamp handbags ralph lauren outlet air max 90 coach outlet oakley sunglasses nike trainers coach outlet ugg outlet michael kors outlet clearance coach factory outlet ray-ban sunglasses coach outlet michael kors outlet kate spade outlet ray ban sunglasses tory burch outlet mulberry bags fred perry polo shirts ralph lauren sale kate spade outlet ray ban sunglasses canada goose outlet fitflops outlet coach factory outlet cheap mlb jerseys ray ban sunglasses fitflops shoes coach outlet online michael kors outlet michael kors outlet nhl jerseys polo ralph lauren kevin durant shoes hermes birkin coach factory outlet links of london coach outlet online soccer shoes tory burch outlet cleveland cavaliers jersey canada goose outlet christian louboutin outlet burberry outlet christian louboutin outlet michael kors outlet online michael kors ugg boots michael kors outlet coach outlet ray bans air max uk michael kors outlet mulberry outlet store moncler jackets ray ban sunglasses coach outlet online coach outlet online kate spade outlet chrome hearts outlet oakley sunglasses fitflops sale canada goose jackets ugg boots oakley sunglasses nike roshe michael kors ugg boots adidas outlet store fitflops ray ban sunglasses mulberry handbags ray ban sunglasses nike blazer pas cher longchamp bags nike trainers canada goose jackets canada goose jackets coach outlet online pandora jewelry michael kors outlet online ugg outlet true religion jeans true religion jeans kate spade outlet nike outlet basketball shoes oakley sunglasses ugg outlet coach outlet online kate spade handbags canada goose outlet coach outlet ralph lauren uk canada goose jackets canada goose jackets swarovski crystal swarovski crystal pandora charms yeezy boost ugg outlet football shirts oakley sunglasses chrome hearts michael kors outlet mulberry handbags nfl jerseys wholesale coach outlet jordan shoes ray ban sunglasses canada goose outlet nike air max 2015 prada outlet kobe shoes prada sunglasses pandora charms kate spade handbags ugg outlet true religion outlet oakley sunglasses michael kors ray bans coach outlet ferragamo shoes coach outlet chicago blackhawks jerseys hermes belt coach outlet online fitflops sale clearance ugg outlet mont blanc pens nba jerseys asics shoes polo outlet ugg outlet lakers jerseys michael kors outlet coach factory outlet ferragamo outlet michael kors outlet online swarovski crystal coach factory outlet mulberry outlet nike store pandora charms sale clearance michael kors handbags ralph lauren polo true religion jeans tods outlet cheap jordans coach handbags marc jacobs outlet michael kors handbags kobe bryant shoes birkenstock sandals coach outlet cheap ugg boots ralph lauren uk ralph lauren outlet michael kors handbags polo outlet ralph lauren polo cheap ray bans pandora jewelry ray ban sunglasses michael kors bags adidas trainers air max 90 true religion outlet coach outlet lebron james shoes nike shoes soccer jerseys polo outlet mbt shoes ralph lauren pas cher ugg boots ralph lauren polo mcm outlet ferragamo outlet ray ban sunglasses true religion jeans oakley sunglasses nike huarache canada goose outlet ray ban sunglasses michael kors outlet mulberry sale prada handbags lacoste polo shirts tory burch shoes oakley sunglasses wholesale adidas nmd converse shoes lacoste soldes kate spade outlet oakley sunglasses ysl outlet reebok outlet store true religion jeans ralph lauren polo canada goose outlet canada goose outlet michael kors wallets ralph lauren polo ray ban sunglasses michael kors factory outlet oakley sunglasses ugg outlet coach factory outlet coach factory outlet christian louboutin outlet longchamp bags nike store uk nike shoes oakley sunglasses wholesale michael kors handbags coach handbags michael kors outlet adidas uk canada goose michael kors handbags longchamp handbags cheap uggs michael kors outlet clearance mulberry handbags jordan shoes christian louboutin shoes swarovski outlet nike air force 1 polo ralph lauren true religion uk hermes outlet ralph lauren polo shirts coach outlet pandora jewelry kobe 9 nfl jersey wholesale michael kors outlet online futbol baratas tory burch outlet ugg outlet nike outlet store ugg boots giuseppe zanotti outlet oakley sunglasses air max 90 fitflops sale clearance coach factory outlet canada goose outlet canada goose outlet nike air max true religion jeans ugg outlet michael kors outlet ugg boots coach outlet online new balance shoes longchamp solde coach outlet polo ralph lauren canada goose jackets jordan shoes air max 90 fitflops sale clearance canada goose outlet air max trainers canada goose outlet coach factory outlet prada shoes michael kors outlet oakley sunglasses michael kors outlet louboutin shoes canada goose outlet canada goose outlet tory burch outlet oakley sunglasses longchamp pas cher ugg outlet true religion jeans uggs outlet michael kors outlet nike factory outlet lebron james shoes true religion outlet air max 1 nike free 5 canada goose outlet michael kors outlet michael kors outlet yeezy boost 350 nike foamposite coach factory outlet coach outlet adidas nmd polo ralph lauren longchamp outlet canada goose outlet michael kors outlet ray ban sunglasses oakley sunglasses coach outlet online michael kors outlet ed hardy clothing coach outlet online swarovski crystal cheap snapbacks montblanc pens mulberry bags ray ban sunglasses coach outlet online birkenstock outlet longchamp pliage true religion outlet kate spade outlet burberry outlet supra shoes ferragamo shoes cazal sunglasses reebok trainers coach outlet mulberry handbags polo outlet cheap jordans ferragamo shoes oakley sunglasses canada goose jackets ugg outlet polo ralph lauren coach outlet canada christian louboutin outlet coach outlet store online herve leger outlet tory burch outlet ugg boots michael kors factory outlet longchamp outlet ferragamo shoes mac cosmetics coach outlet michael kors handbags uggs outlet polo shirts tory burch outlet polo outlet burberry outlet coach outlet coach outlet coach outlet salomon shoes ugg outlet bottega veneta outlet canada goose outlet cheap jerseys coach outlet burberry outlet christian louboutin shoes hermes outlet coach outlet online ferragamo outlet coach outlet online coach outlet online air max uk christian louboutin outlet cheap jordans nike roshe run michael kors christian louboutin online michael kors handbags thomas sabo canada goose jackets ugg outlet ugg boots christian louboutin outlet ray ban sunglasses cheap jordans ugg outlet oakley sunglasses true religion jeans longchamp solde cheap uggs swarovski outlet christian louboutin shoes nfl jersey wholesale oakley sunglasses ecco shoes fitflops shoes fitflops valentino outlet ray ban sunglasses ugg boots mlb jerseys wholesale coach handbags canada goose outlet adidas wings soccer jerseys vans shoes nba jerseys oakley sunglasses polo ralph lauren polo ralph lauren cartier outlet longchamp outlet puma outlet air jordan 4 oakley sunglasses oakley sunglasses 20170912caihuali

แสดงความคิดเห็น

« 8666
หากท่านไม่ได้เป็นสมาชิก ท่านจำเป็นต้องป้อนตัวอักษรของ Anti-spam word ในช่องข้างบนให้ถูกต้อง
The content of this field is kept private and will not be shown publicly. This mail use for contact via email when someone want to contact you.
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

เมนูหลัก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

แนะนำหนังสือ

The Doctor Communication HandbookThe Doctor Communication Handbook
เว็บไซท์นี้ออกแบบและทดสอบด้วยไฟร์ฟอกซ์!