Distance Learning for Family Medicine and Primary Care

การจัดการศึกษาและปรึกษาทางไกล
เพื่อสนับสนุนบริการเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการสุขภาพปฐมภูมิ
Distance Learning for Family Medicine and Primary Care

Select language ไทย | English

แนวทางการรักษา - โรคผิวหนัง

แนวทางการรักษาโรคลมพิษ

ปรับปรุงล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2552

โดย นายแพทย์กฤษณะ สุวรรณภูมิ
หน่วยเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาเหตุ
สาเหตุสำคัญของลมพิษคือปฏิกิริยาภูมิแพ้แบบที่ 1 ซึ่งชักนำโดย antigen จากอาหาร ยา ฝุ่นละออง เชื้อโรคที่ผู้ป่วยแพ้ เป็นต้น เมื่อเข้าไปในร่างกาย antigen จะจับกับ IgE ซึ่งไปกระตุ้น mast cell ให้หลั่ง mediator ต่างๆเช่น histamine ทำให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือด การขยายตัวของหลอดเลือดอย่างมาก ทำให้การซึมผ่านของหลอดเลือดเพิ่มขึ้น มีการไหลของน้ำเหลืองเข้าไปสะสมในชั้นหนังแท้ ทำให้เกิดผื่นบวมขึ้นที่ผิวหนัง และเมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยา น้ำเหลืองจะถูกดูดกลับไปหมด ทำให้กลับเป็นผิวหนังปกติเช่นเดิม ลมพิษที่เป็นติดต่อกันนานเกิน 6 สัปดาห์ จัดเป็นลมพิษเรื้อรังมักหาสาเหตุไม่พบ

ลักษณะทางคลินิก
รอยโรคเฉพาะคือ อาการบวมที่ผิวหนัง (wheal) ผื่นที่มีลักษณะเป็นรอยบวมสีแดงหรือสีชมพูเรื่อๆ ดันผิวหนังให้นูนหนาขึ้นเป็นตุ่มหรือปื้น โดยที่ epidermis ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ผื่นลมพิษทำให้เกิดอาการคันอย่างรุนแรง และมักเกิดขึ้นพร้อมกันหรือทยอยเกิดขึ้นหลายแห่ง ผื่นมีขนาด รูปร่าง ตกต่างกันได้มาก เกิดขึ้นกับส่วนใดของร่างกายก็ได้ เมื่อเกิดเต็มที่แล้วจะค่อยๆยุบหายไปกลายเป็นผิวหนังปกติภายในเวลา 24 ชั่วโมง

การวินิจฉัยแยกโรค
ต้องแยกออกจากโรคต่อไปนี้คือ Erythema multiforme, Mastocytosis, Flushing, Juvenile Rheumatoid Arthritis, Vasculitis-Henoch Schonlein purpura, Pityriasis rosea (early lesions)

การวินิจฉัย
ลักษณะทางคลินิกของโรคนี้ค่อนข้างชัดเจน ปัญหาอยู่ที่การหาสาเหตุและการรักษามากกว่า แพทย์ควรซักประวัติเกี่ยวกับยา อาหารและสารต่างๆที่ผู้ป่วยได้รับก่อนที่จะเป็นลมพิษ ในบางกรณีผู้ป่วยที่เป็น vasculitis หรือ connective tissue disease อาจให้รอยโรคแบบลมพิษ แต่ในกรณีนี้ผู้ป่วยมักมีอาการอื่นร่วมด้วย และผื่นลมพิษมักเป็นนานเกิน 24 ชั่วโมง

การรักษา

ลมพิษระยะเฉียบพลัน ยาทาภายนอก Calamine lotion หรือประคบความเย็นเพื่อลดอาการคัน
ยารับประทาน Chlorpheniramine(CPM) 4 mg 1 เม็ด วันละ 3-4 ครั้ง
ในรายที่กินแล้วง่วงมากอาจให้ Loratadine 10 mg 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง
ถ้าให้ยาแก้แพ้ไป 1-2 วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้น อาจพิจารณาให้ Prednisolone 15-30 mg ต่อวัน โดยให้ไม่ควรเกิน 1 สัปดาห์

ในรายที่มี angioedema (มีอาการบวมบริเวณหนังตา ใบหน้า ปาก) ควรระวังปฏิกิริยา anaphylaxis และควรพิจารณาให้ Epinephrine 1:1,000 ขนาด 0.3-0.5 ml ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง และติดตามดูอาการอย่างใกล้ชิด

ลมพิษเรื้อรัง
พยายามหาสาเหตุและกำจัดสาเหตุ รายที่ไม่ทราบสาเหตุให้ควบคุมอาการโดยให้ยารับประทานในขนาดที่เหมาะสม ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยลมพิษเรื้อรังที่ไม่ทราบสาเหตุ โรคจะหายได้เองในเวลา 1 ปี

การป้องกัน
พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดลมพิษได้ เช่น ความร้อน เสื้อผ้าที่คับแน่น แอลกอฮอล์ ยา aspirin รวมถึงยาอื่นๆ อาหารบางชนิด สีผสมอาหาร และสารกันบูดก็อาจเป็นสาเหตุของลมพิษได้

เอกสารอ้างอิง
ปรียา กุลละวณิชย์ และประวิตร พิศาลบุตร บรรณาธิการ, Dermatology 2000 ตำราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบัน, กรุงเทพมหานคร: บริษัทโฮลิสติกพับลิชชิ่งจำกัด, 2540.
อภิชาติ ศิวยาธร และกนกวลัย กุลทนันทร์ บรรณาธิการ, โรคผิวหนังที่ต้องรู้สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป, กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน, 2546.
Klaus Wolff, Richard Allen Johnson and Dick Suurmond, Fitzpatrick’s Color Atlas & Synopsis of Clinical Dermatology (5th edition), New York: McGraw-Hill, 2005.

Comment #1
kittithat pontham
Posted @December,04 2010 15.59 ip : 110...182

ขอบคุนคับผมกลัวตัวโลนจนนอนใม่หลับจนค้นคว้าข้อมูลจนพบแล้วจะรีบรักษานะคับ

Comment #2เป็นผื่นบวมแดงทั่วตัวมาสี่-ห้าวันแล้วค่ะ และคันมากๆ เกาตรงไหนขึ้
ยุพิน ภูศรี
Posted @August,16 2012 09.37 ip : 58...4

ไปหาหมอที่ รพ บางไผ่ วันแรกฉีดยาให้และให้ยาแก้แพ้และลดการอักเสกของผิวหนัง(เม็ดเล็กๆสีชมพูทาน2เม็ดหลังอาหารทันที2วัน) ยาหมดสองวันก็กลับไป รพ อิกครั้ง อาการไม่ดีขึ้นเลยค่ะ คันมาก และผื่นลุกลามเป็นเม็ดเล็กบ้างใหญ่บ้าง บวมแดงทั่วตัว ยกเว้นที่ใบหน้าและขาค่ะ แต่วันนี้มันรามขึ้นมาที่คอแล้ว  ดิฉันเป็นคนดื่มแอลกอฮอร์อยู่เสมอช่วงห้าหกเดือนที่ผ่านมาดื่มแทบทุกวัน! อาการคันเริ่มตามตัวหลังดื่ม เริ่มสังเกตุได้เมื่อเดื่อนกว่าๆคันตามร่างกายพอกินยาแก้แพ้ หลับ ตื่นมาก็หาย! แต่ครานี้เมื่อ5วันที่แล้ว ดื่ม แล้วไปนอน มารู้สึกตัวตอนคันมากแฝะมือสัมผัสตามร่างกายผื่นผุดขึ้นมาตรงง้ามขาหน้าท้อง หน้าอก อย่าเห็นได้ชัด (เหมือนผิวคางคก!)  ดิฉันตกใจมาก  คันแบบสุดชีวิต เกาตรงไหน ขึ้นผื่นเท็ดบวมแดงตรงนั้น! ตอนบ่ายของอิกวันก็ไปหาหมอ ก็ฉีดยาและให้ยาดั่งกล่าว,  ดิฉันมองดูตัวเองในกระจกตอนนี้ดิฉันกลัวและท้อแท้, ดิฉันร้องไห้เสียใจทุกวันตั้งแต่เป็นมา ว่ามันจะหายไหม?? ทำไทันไม่ดีขึ้นและคัน บวม ลาม ไปเลื่อยๆ, ดิฉันอยึู่นเดียว แฟนเขาก็มาอยู่ดูแลไม่ได้เพราะมีภาระหน้าที่  บอกตรงๆดิฉันกลัวเหลือเกินว่าร่างกายดิฉันจะเป็นผิวคางคก คงฆ่าตัวตาย!  ยาที่หมอให้มาล่าสุดเมื่อวาน คือยาแก้แพ้ตอนกลางวัน และชนิดง่วงตอนกลางคืน แทบเอาอาการไม่อยู่ คัน ลาม เหมือนเดิม  ดิฉันไม่รู้จัก รพ, คลีนิคเก่งๆ เฉพาะด้านใน กทม, เลยไปแต่ รพ นี้!! ดิฉันอยากได้รับคำแนะนำในทุกๆด้านเกี่ยวกับการรักษาโรคนี้ค่ะ โปรดกรุณาด้วย, ดิฉันพักอยู่แถวกัลปพฤษค่ะ.. ดิฉันมีสังคมเล็กๆ และต้องทำงาน,  ตอนนี้แทบจะไม่ไปไหนอายผิวหนัง และอาการที่คันตลอดก็แทบใส่เสื้อผ้าไม่ได้เลย  ทำไมมันต้องเป้นขนาดนี้ ดิฉันจะทำอย่างไร                                                                                                                                      จ                                                                                                                                                                              จ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ค                            อ                                                                                                                                        จ                                                                                                                            บ                                                                                                                                                                                                    ก                                                                                                                                            ส                                                                                                อ                                                                                                                                                                                                                    ก                                                                                    ล

Comment #3
อมร
Posted @August,16 2012 10.20 ip : 113...86

@ยุพิน  ต้องหยุดสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการแพ้. ในกรณีนี้น่าจะเป็นแอลกอฮอล ถ้ายังดื่มก็มีโอกาสเกิดซ้ำใหม่ไม่หาย อย่างไรก็ต้องสังเกตุสิ่งอื่นด้วยว่าอาจเป็นสาเหตุหรือเปล่า

Comment #4
กฤษ
Posted @August,21 2012 10.28 ip : 113...135

ผมเป็นภูมิแพ้ครับ แล้วก็เป็นลมพิษเวลาที่เหงื่อออกหรืออากาศร้อน เป็นเวลาเดิมๆ ครับ พอกินยาแก้แพ้ ก็ดีขึ้นและก็หายไปเองแต่สงสัยครับว่า เป็นมาเกือบสองเดือนแล้ว ไปหาหมอ หมอก็บอกว่าให้กินยาแก้แพ้ทุกวัน สักระยะหนึ่งแล้วลองหยุดกินดู ว่าอาการลมพิษยังมีอีกหรือไม่ ผมสงสัยครับว่าผมจะเป็นโรคลมพิษ หรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาการภูมิแพ้แบบลมพิษครับ

Comment #5
Posted @August,23 2018 09.44 ip : 209...247

clb20180823 valentino outlet polo outlet online pandora charms outlet adidas yeezy shoes canada goose jackets cheap air jordans coach factory outlet louboutin outlet coach outlet online adidas sneakers canada goose jackets red bottoms coach factorty outlet store discount oakley sunglasses braves jerseys cheap jordans christian louboutin shoes toms shoes devil rays jerseys salvatore ferragamo shoes coach factorty outlet store ray ban sunglasses outlet rolex replica watches tiffany and co jewelry adidas outlet store fitflops sale moncler coats ray ban glasses pandora charms sale clearance christian louboutin sale salvatore ferragamo outlet moncler outlet online supreme uk pandora sale clearance ecco outlet jordan shoes fitflops sale coach factory outlet coach outlet online fitflop shoes canada goose adidas superstars mbt air max shoes air more money birkenstock shoes michael kors canada nike outlet online ugg outlet store pandora charms sale ralph lauren outlet online yeezy shoes birkenstock shoes outlet salvatore ferragamo shoes ugg boots tory burch outlet store lebron james shoes kate spade handbags canada goose jackets asics outlet store nike zoom moncler outlet online cheap oakley sunglasses supreme shirts pandora charms canada goose outlet store timberland shoes ugg boots nike dunks cartier watches coach outlet online coach factory outlet online harden vol 1 cheap jordans free shipping ralph lauren outlet online louis vuitton handbags moncler jackets new balance outlet ugg outlet ecco shoes for women kate spade handbag vans outlet store coach outlet store coach outlet store online longchamp outlet coach outlet store online fitflops sale pandora canada polo ralph lauren outlet online pandora outlet store ray ban sunglasses outlet tiffany and co outlet kate spade handbags coach bags pandora charms outlet cheap oakley sunglasses moncler outlet store adidas outlet online kate spade purses ugg boots michael kors outlet clearance cheap ray ban sunglasses adidas store nfl jerseys kate spade outlet store indians jerseys dr martens kate spade outlet cheap jordan shoes kate spade handbags hermes handbags cheap air max pandora outlet coach outlet store online reds jerseys michael kors outlet store birkenstock sale nike air max 2018 air jordans michael kors ysl outlet michael kors outlet store michael kors outlet online mulberry handbags timberland outlet mulberry canadian goose jacket kate spade outlet michael kors outlet online pandora charms outlet yeezy shoes nike air max 2018 adidas yeezy coach outlet nike outlet store online swarovski crystal oakley sunglasses outlet ugg boots rockies jerseys kate spade outlet online canada goose outlet coach factory outlet online longchamp kate spade outlet online cheap air jordans coach outlet online air max 90 mlb jerseys cheap ugg sale astros jerseys nike air max 90 cheap jordan shoes cheap oakley sunglasses red bottom yeezy boost michael kors outlet online canada goose coats cheap ray ban sunglasses fitflops sale clearance philipp plein pandora jewelry outlet ralph lauren uk columbia shoes nike air max 2019 christian louboutin sale hermes bags ralph lauren outlet online north face outlet store coach factory outlet online blue jays jerseys coach factory outlet online vans outlet nike shoes nike air presto birkenstock sandals coach outlet online ferragamo outlet north face jackets polo ralph lauren pandora jewelry canada goose parka air max uggs outlet adidas nmd r1 ysl handbags philipp plein outlet cheap oakley sunglasses christian louboutin shoes angels jerseys coach factory outlet online pandora jewelry air max shoes nike outlet store louis vuitton outlet ugg outlet online kate spade outlet online moncler nike outlet kyrie 4 oakley sunglasses outlet adidas outlet online coach outlet online gucci outlet store ugg canada nike running shoes toms outlet online pandora charms outlet louis vuitton factory outlet ugg boots coach factory outlet online cheap jordans fred perry polo shirts timberland shoes burberry outlet louis vuitton outlet online brewers jerseys birkenstock outlet online ralph lauren outlet online michael kors canada air max 87 polo ralph lauren outlet online nike huarache shoes kate spade purses michael kors outlet store michael kors outlet clearance skechers outlet birkenstock outlet rolex replica watches for sale pandora jewelry cheap jordan shoes pandora charms sale pandora charms sale air max 1 coach outlet online fitflops uk pandora jewelry coach outlet online nike outlet store nike air max 97 longchamp outlet nike huarache shoes coach outlet online pandora jewelry coach outlet store online michael kors outlet clearance michael kors outlet canada supreme clothing ugg boots outlet polo ralph lauren outlet jimmy choo shoes canada goose jordan shoes for sale canada goose nike outlet online adidas outlet store fitflop uk tory burch handbags pandora charms fitflops sale clearance michael kors outlet store coach factory outlet online coach factory outlet online nike cortez classic ugg boots sale ronaldo jerseys ugg canada kobe shoes coach factory outlet online nike free 5.0 converse all star pandora rings ray bans michael kors outlet store nike air max zero birkin handbags hermens diamondbacks jerseys uggs outlet uggs outlet timberland boots outlet underarmour outlet tory burch outlet online ralph lauren sale clearance uk kate spade bags canada goose jackets pandora charms outlet coach factory outlet cheap nike shoes ralph lauren moncler coats mulberry uk ralph lauren sale clearance uk louboutin shoes michael kors fitflop sandals athletics jerseys christian louboutin shoes longchamp outlet online adidas nmd r1 coach outlet online adidas shoes marlins jerseys adidas stan smith columbia outlet canada goose canada goose coats basketball shoes coach factory outlet michael kors outlet clearance air jordan shoes salvatore ferragamo outlet adidas yeezy boost 350 fake rolex orioles jerseys adidas yeezy coach canada polo ralph lauren outlet nike sneakers polo ralph lauren outlet rolex replica watches nike air max 97 mlb jerseys wholesale mets jerseys adidas nmd r1 coach factorty outlet online michael kors outlet clearance kate spade outlet online converse outlet salvatore ferragamo kate spade outlet online louis vuitton outlet store fitflop sandals jordan shoes new balance outlet store moncler coats christian louboutin shoes adidas nmd runner pandora charms sale clearance converse shoes padres jerseys adidas originals birkenstock outlet adidas yeezy boost kate spade bags coach factory outlet adidas campus shoes nike tessen kate spade handbags cheap jordans prada outlet online nike zoom shoes coach factory outlet online nike shox shoes birkenstock outlet store nike free 3.0 canada goose sale coach factory outlet online ugg shoes mont blanc pen nike outlet store kobe shoes michael kors outlet online timberland outlet abercrombie kids pandora jewelry toms outlet store adidas outlet online kate spade outlet ugg boots ferragamo shoes canada goose jackets nmd adidas mulberry outlet uk canada goose outlet polo ralph lauren outlet online kate spade handbags ralph lauren sale red bottom heels nike sneakers coach outlet online christian louboutin shoes pandora charms outlet birkenstock outlet store adidas outlet nike cortez classic coach factory outlet ralph lauren uk coach outlet online dansko shoes pirates jerseys christian louboutin shoes pandora jewelry outlet hermes bag ecco outlet pg 2 shoes pandora jewelry outlet adidas yeezy boost discount oakley sunglasses swarovski outlet cheap nfl jerseys wholesale gucci outlet online retro 11 timberland boots coach outlet online moncler outlet online moncler outlet nike shoes outlet cheap oakley sunglasses burberry outlet store kate spade handbags hermes bags nike outlet moncler outlet store air jordan retro pandora outlet canada goose outlet ralph lauren outlet online cheap ray ban sunglasses twins jerseys fendi handbags michael kors bags coach outlet canada coach factorty outlet online ugg outlet store canada goose jackets timberland outlet tory burch outlet online coach outlet store online clearance pandora jewelry store supra for sale canada goose hermes outlet oakley sunglasses wholesale air max 95 pandora charms sale clearance cheap jordan shoes uggs outlet reebok outlet michael kors outlet mont blanc pens michael kors outlet online cheap jordans for sale coach factory outlet online dr martens boots city royals jerseys louboutin outlet ralph lauren uk michael kors handbags cheap jordan shoes rangers jersey canada goose supra for sale coach outlet canada ugg outlet online ugg boots outlet yeezy boost 350 jimmy choo ralph lauren uk tiffany outlet coach outlet online nfl jerseys ugg outlet online cheap air jordans polo ralph lauren outlet ray ban sunglasses discount coach factory outlet online cheap jordan shoes dr martens boots coach outlet store online coach factory outlet online coach factory outlet ecco shoes yeezy boost 350 white sox jerseys coach outlet store online yeezy shoes asics outlet louis vuitton factory outlet pandora charms canada goose coats nike react shoes jimmy choo outlet supreme shirts kate spade outlet online canada goose sale adidas outlet store mariners jerseys lacoste polo shirts louis vuitton outlet coach outlet online salomon outlet louboutin shoes canadian goose michael kors outlet store nike shoes yeezy boost 350 timberland shoes ugg outlet jordans coach factory outlet online dodgers jerseys coach outlet online adidas shoes discount oakley sunglasses ugg outlet store michael kors outlet online louis vuitton outlet online coach outlet ecco outlet air more uptempo pandora charms coach outlet store ralph lauren sale fred perry outlet canada goose jacket air max outlet ugg outlet store durant shoes kate spade outlet online coach outlet online kate spade outlet online michael kors outlet ralph lauren michael kors handbags prada shoes adidas superstar shoes adidas ultra boost birkenstock uk cheap ray ban sunglasses clb20180823

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

เมนูหลัก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

แนะนำหนังสือ

The Doctor Communication HandbookThe Doctor Communication Handbook
เว็บไซท์นี้ออกแบบและทดสอบด้วยไฟร์ฟอกซ์!