Distance Learning for Family Medicine and Primary Care

การจัดการศึกษาและปรึกษาทางไกล
เพื่อสนับสนุนบริการเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการสุขภาพปฐมภูมิ
Distance Learning for Family Medicine and Primary Care

Select language ไทย | English

แนวทางการรักษา - โรคผิวหนัง

แนวทางการรักษาโรคลมพิษ

ปรับปรุงล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2552

โดย นายแพทย์กฤษณะ สุวรรณภูมิ
หน่วยเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาเหตุ
สาเหตุสำคัญของลมพิษคือปฏิกิริยาภูมิแพ้แบบที่ 1 ซึ่งชักนำโดย antigen จากอาหาร ยา ฝุ่นละออง เชื้อโรคที่ผู้ป่วยแพ้ เป็นต้น เมื่อเข้าไปในร่างกาย antigen จะจับกับ IgE ซึ่งไปกระตุ้น mast cell ให้หลั่ง mediator ต่างๆเช่น histamine ทำให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือด การขยายตัวของหลอดเลือดอย่างมาก ทำให้การซึมผ่านของหลอดเลือดเพิ่มขึ้น มีการไหลของน้ำเหลืองเข้าไปสะสมในชั้นหนังแท้ ทำให้เกิดผื่นบวมขึ้นที่ผิวหนัง และเมื่อสิ้นสุดปฏิกิริยา น้ำเหลืองจะถูกดูดกลับไปหมด ทำให้กลับเป็นผิวหนังปกติเช่นเดิม ลมพิษที่เป็นติดต่อกันนานเกิน 6 สัปดาห์ จัดเป็นลมพิษเรื้อรังมักหาสาเหตุไม่พบ

ลักษณะทางคลินิก
รอยโรคเฉพาะคือ อาการบวมที่ผิวหนัง (wheal) ผื่นที่มีลักษณะเป็นรอยบวมสีแดงหรือสีชมพูเรื่อๆ ดันผิวหนังให้นูนหนาขึ้นเป็นตุ่มหรือปื้น โดยที่ epidermis ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ผื่นลมพิษทำให้เกิดอาการคันอย่างรุนแรง และมักเกิดขึ้นพร้อมกันหรือทยอยเกิดขึ้นหลายแห่ง ผื่นมีขนาด รูปร่าง ตกต่างกันได้มาก เกิดขึ้นกับส่วนใดของร่างกายก็ได้ เมื่อเกิดเต็มที่แล้วจะค่อยๆยุบหายไปกลายเป็นผิวหนังปกติภายในเวลา 24 ชั่วโมง

การวินิจฉัยแยกโรค
ต้องแยกออกจากโรคต่อไปนี้คือ Erythema multiforme, Mastocytosis, Flushing, Juvenile Rheumatoid Arthritis, Vasculitis-Henoch Schonlein purpura, Pityriasis rosea (early lesions)

การวินิจฉัย
ลักษณะทางคลินิกของโรคนี้ค่อนข้างชัดเจน ปัญหาอยู่ที่การหาสาเหตุและการรักษามากกว่า แพทย์ควรซักประวัติเกี่ยวกับยา อาหารและสารต่างๆที่ผู้ป่วยได้รับก่อนที่จะเป็นลมพิษ ในบางกรณีผู้ป่วยที่เป็น vasculitis หรือ connective tissue disease อาจให้รอยโรคแบบลมพิษ แต่ในกรณีนี้ผู้ป่วยมักมีอาการอื่นร่วมด้วย และผื่นลมพิษมักเป็นนานเกิน 24 ชั่วโมง

การรักษา

ลมพิษระยะเฉียบพลัน ยาทาภายนอก Calamine lotion หรือประคบความเย็นเพื่อลดอาการคัน
ยารับประทาน Chlorpheniramine(CPM) 4 mg 1 เม็ด วันละ 3-4 ครั้ง
ในรายที่กินแล้วง่วงมากอาจให้ Loratadine 10 mg 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง
ถ้าให้ยาแก้แพ้ไป 1-2 วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้น อาจพิจารณาให้ Prednisolone 15-30 mg ต่อวัน โดยให้ไม่ควรเกิน 1 สัปดาห์

ในรายที่มี angioedema (มีอาการบวมบริเวณหนังตา ใบหน้า ปาก) ควรระวังปฏิกิริยา anaphylaxis และควรพิจารณาให้ Epinephrine 1:1,000 ขนาด 0.3-0.5 ml ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง และติดตามดูอาการอย่างใกล้ชิด

ลมพิษเรื้อรัง
พยายามหาสาเหตุและกำจัดสาเหตุ รายที่ไม่ทราบสาเหตุให้ควบคุมอาการโดยให้ยารับประทานในขนาดที่เหมาะสม ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยลมพิษเรื้อรังที่ไม่ทราบสาเหตุ โรคจะหายได้เองในเวลา 1 ปี

การป้องกัน
พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เกิดลมพิษได้ เช่น ความร้อน เสื้อผ้าที่คับแน่น แอลกอฮอล์ ยา aspirin รวมถึงยาอื่นๆ อาหารบางชนิด สีผสมอาหาร และสารกันบูดก็อาจเป็นสาเหตุของลมพิษได้

เอกสารอ้างอิง
ปรียา กุลละวณิชย์ และประวิตร พิศาลบุตร บรรณาธิการ, Dermatology 2000 ตำราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบัน, กรุงเทพมหานคร: บริษัทโฮลิสติกพับลิชชิ่งจำกัด, 2540.
อภิชาติ ศิวยาธร และกนกวลัย กุลทนันทร์ บรรณาธิการ, โรคผิวหนังที่ต้องรู้สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป, กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน, 2546.
Klaus Wolff, Richard Allen Johnson and Dick Suurmond, Fitzpatrick’s Color Atlas & Synopsis of Clinical Dermatology (5th edition), New York: McGraw-Hill, 2005.

Comment #1
kittithat pontham
Posted @December,04 2010 15.59 ip : 110...182

ขอบคุนคับผมกลัวตัวโลนจนนอนใม่หลับจนค้นคว้าข้อมูลจนพบแล้วจะรีบรักษานะคับ

Comment #2เป็นผื่นบวมแดงทั่วตัวมาสี่-ห้าวันแล้วค่ะ และคันมากๆ เกาตรงไหนขึ้
ยุพิน ภูศรี
Posted @August,16 2012 09.37 ip : 58...4

ไปหาหมอที่ รพ บางไผ่ วันแรกฉีดยาให้และให้ยาแก้แพ้และลดการอักเสกของผิวหนัง(เม็ดเล็กๆสีชมพูทาน2เม็ดหลังอาหารทันที2วัน) ยาหมดสองวันก็กลับไป รพ อิกครั้ง อาการไม่ดีขึ้นเลยค่ะ คันมาก และผื่นลุกลามเป็นเม็ดเล็กบ้างใหญ่บ้าง บวมแดงทั่วตัว ยกเว้นที่ใบหน้าและขาค่ะ แต่วันนี้มันรามขึ้นมาที่คอแล้ว  ดิฉันเป็นคนดื่มแอลกอฮอร์อยู่เสมอช่วงห้าหกเดือนที่ผ่านมาดื่มแทบทุกวัน! อาการคันเริ่มตามตัวหลังดื่ม เริ่มสังเกตุได้เมื่อเดื่อนกว่าๆคันตามร่างกายพอกินยาแก้แพ้ หลับ ตื่นมาก็หาย! แต่ครานี้เมื่อ5วันที่แล้ว ดื่ม แล้วไปนอน มารู้สึกตัวตอนคันมากแฝะมือสัมผัสตามร่างกายผื่นผุดขึ้นมาตรงง้ามขาหน้าท้อง หน้าอก อย่าเห็นได้ชัด (เหมือนผิวคางคก!)  ดิฉันตกใจมาก  คันแบบสุดชีวิต เกาตรงไหน ขึ้นผื่นเท็ดบวมแดงตรงนั้น! ตอนบ่ายของอิกวันก็ไปหาหมอ ก็ฉีดยาและให้ยาดั่งกล่าว,  ดิฉันมองดูตัวเองในกระจกตอนนี้ดิฉันกลัวและท้อแท้, ดิฉันร้องไห้เสียใจทุกวันตั้งแต่เป็นมา ว่ามันจะหายไหม?? ทำไทันไม่ดีขึ้นและคัน บวม ลาม ไปเลื่อยๆ, ดิฉันอยึู่นเดียว แฟนเขาก็มาอยู่ดูแลไม่ได้เพราะมีภาระหน้าที่  บอกตรงๆดิฉันกลัวเหลือเกินว่าร่างกายดิฉันจะเป็นผิวคางคก คงฆ่าตัวตาย!  ยาที่หมอให้มาล่าสุดเมื่อวาน คือยาแก้แพ้ตอนกลางวัน และชนิดง่วงตอนกลางคืน แทบเอาอาการไม่อยู่ คัน ลาม เหมือนเดิม  ดิฉันไม่รู้จัก รพ, คลีนิคเก่งๆ เฉพาะด้านใน กทม, เลยไปแต่ รพ นี้!! ดิฉันอยากได้รับคำแนะนำในทุกๆด้านเกี่ยวกับการรักษาโรคนี้ค่ะ โปรดกรุณาด้วย, ดิฉันพักอยู่แถวกัลปพฤษค่ะ.. ดิฉันมีสังคมเล็กๆ และต้องทำงาน,  ตอนนี้แทบจะไม่ไปไหนอายผิวหนัง และอาการที่คันตลอดก็แทบใส่เสื้อผ้าไม่ได้เลย  ทำไมมันต้องเป้นขนาดนี้ ดิฉันจะทำอย่างไร                                                                                                                                      จ                                                                                                                                                                              จ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ค                            อ                                                                                                                                        จ                                                                                                                            บ                                                                                                                                                                                                    ก                                                                                                                                            ส                                                                                                อ                                                                                                                                                                                                                    ก                                                                                    ล

Comment #3
อมร
Posted @August,16 2012 10.20 ip : 113...86

@ยุพิน  ต้องหยุดสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดการแพ้. ในกรณีนี้น่าจะเป็นแอลกอฮอล ถ้ายังดื่มก็มีโอกาสเกิดซ้ำใหม่ไม่หาย อย่างไรก็ต้องสังเกตุสิ่งอื่นด้วยว่าอาจเป็นสาเหตุหรือเปล่า

Comment #4
กฤษ
Posted @August,21 2012 10.28 ip : 113...135

ผมเป็นภูมิแพ้ครับ แล้วก็เป็นลมพิษเวลาที่เหงื่อออกหรืออากาศร้อน เป็นเวลาเดิมๆ ครับ พอกินยาแก้แพ้ ก็ดีขึ้นและก็หายไปเองแต่สงสัยครับว่า เป็นมาเกือบสองเดือนแล้ว ไปหาหมอ หมอก็บอกว่าให้กินยาแก้แพ้ทุกวัน สักระยะหนึ่งแล้วลองหยุดกินดู ว่าอาการลมพิษยังมีอีกหรือไม่ ผมสงสัยครับว่าผมจะเป็นโรคลมพิษ หรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอาการภูมิแพ้แบบลมพิษครับ

Comment #5leilei3915
Posted @November,24 2017 09.20 ip : 209...184

20171124 leilei3915 lacoste shoes ralph lauren uk oakley sunglasses wholesale ralph lauren supreme t shirts ugg outlet jordan retro yeezy boost 350 v2 adidas ultra boost christian louboutin sale ugg boots clearance coach outlet canada goose jackets canada goose outlet moncler outlet michael kors nmd adidas michael kors outlet store cheap jordan shoes polo ralph lauren polo ralph lauren shirts michael kors outlet online ray ban sunglasses outlet uggs outlet jordan shoes canada goose outlet online ugg boots clearance christian louboutin uk fred perry clothing adidas outlet online longchamp outlet adidas nmd r2 ugg boots clearance adidas yeezy boost coach outlet michael kors outlet stores polo ralph lauren pandora jewelry ugg outlet true religion outlet polo ralph lauren ugg outlet online canada goose jackets canada polo outlet canada goose jackets oakley sunglasses polo shirts canada goose outlet nike outlet canada goose jackets giuseppe zanotti outlet oakley sunglasses outlet true religion outlet store oakley sunglasses wholesale mulberry outlet ugg boots michael kors outlet clearance puma shoes michael kors outlet clearance canada goose outlet coach outlet online store canada goose jackets lacoste outlet ferragamo outlet store canada goose ugg sale nike shoes canada goose jackets fitflops outlet ray ban nike outlet online kate spade handbags ugg outlet michael kors outlet ralph lauren polo ultra boosts michael kors handbags ralph lauren canada goose jackets coach factory outlet ugg outlet oakley sunglasses michael kors outlet store fred perry polo shirts mont blanc ugg outlet cheap jerseys wholesale asics outlet oakley sunglasses michael kors outlet cheap ray ban sunglasses air jordan retro canada goose outlet canada goose jackets ralph lauren outlet polo outlet michael kors outlet online coach outlet kate spade bags michael kors outlet pandora jewelry outlet pandora jewelry sale canada goose jackets canada goose ralph lauren outlet michael kors official site ralph lauren outlet mont blanc outlet tory burch sandals mulberry uk true religion outlet store adidas yeezy boost polo outlet cheap uggs canada goose jackets ralph lauren polo shirts polo ralph lauren true religion jeans nfl jerseys michael kors outlet uggs outlet coach outlet store ugg boots mulberry handbags true religion outlet polo ralph lauren outlet moncler coats canada goose outlet michael kors outlet online canada goose outlet store michael kors outlet online coach outlet online kate spade outlet yeezy boost canada goose sale coach outlet online mbt shoes cheap nike shoes cheap jordans kate spade purses cheap ugg boots ralph lauren uk polo ralph lauren outlet cheap ugg boots fred perry polo canada goose ray ban sunglasses michael kors outlet ugg outlet online clearance christian louboutin shoes michael kors outlet clearance michael kors outlet clearance adidas shoes for women true religion kate spade handbags uggs outlet ralph lauren shirts ugg,uggs,uggs canada fred perry polo shirts canada goose outlet store ugg boots ugg boots canada goose ferragamo outlet mulberry uk moncler jackets michael kors outlet ugg outlet ralph lauren polo uggs outlet uggs outlet ugg outlet polo outlet pandora outlet canada goose outlet store coach outlet online pandora jewelry canada goose fitflops sale clearance coach outlet online ugg boots ugg outlet online nike outlet online asics shoes michael kors outlet ugg outlet store michael kors outlet michael kors outlet online nike air jordan 4 ralph lauren sale clearance polo ralph lauren michael kors outlet online cheap ugg boots cheap oakley sunglasses cheap ugg boots ugg boots coach factory outlet ugg outlet nike outlet store michael kors outlet online cheap nhl jerseys uggs outlet pandora bracelet coach outlet online coach factory outlet christian louboutin shoes ralph lauren uk michael kors outlet canada goose outlet moncler outlet canada goose jackets kate spade bags coach outlet store online ugg outlet canada goose outlet polo ralph lauren ray ban sunglasses cheap uggs coach outlet adidas outlet coach outlet polo ralph lauren moncler jackets cheap mlb jerseys cheap ugg boots pandora bracelet adidas outlet store canada goose outlet online adidas shoes valentino shoes ugg boots clearance michael kors outlet clearance giuseppe zanotti shoes polo ralph lauren nike shoes outlet michael kors outlet ralph lauren polo ugg outlet coach factory outlet fitflop sandals canada goose outlet cheap ugg boots christian louboutin shoes canada goose outlet christian louboutin sale cheap nfl jerseys true religion jeans ralph lauren uk canada goose outlet store mbt shoes clearance outlet michael kors handbags coach factory outlet polo ralph lauren outlet online mulberry bags longchamp bags coach outlet online uggs outlet canada goose outlet nike shoes on sale mulberry handbags ed hardy clothing michael kors outlet online tory burch outlet canada goose jackets cheap uggs polo ralph lauren uggs outlet ugg boots outlet ugg outlet coach outlet online mcm bag valentino outlet uggs outlet coach outlet canada goose jackets nike shoes michael kors outlet clearance ugg sale michael kors outlet clearance canada goose ugg outlet store polo ralph lauren canada goose outlet store moncler jackets ugg outlet stores air jordan shoes ray ban outlet uggs outlet pandora charms sale clearance yeezy boost 350 prada outlet store michael kors outlet online canada goose outlet coach outlet store online ugg outlet online clearance cheap ray ban sunglasses ugg outlet canada goose outlet online canada goose jackets ugg outlet store snapbacks wholesale ralph lauren tory burch outlet stores cheap jordan shoes coach outlet online uggs canada mont blanc kate spade outlet store canada goose michael kors outlet polo ralph lauren outlet ralph lauren outlet coach outlet clearance ralph lauren shirts uggs outlet michael kors handbags clearance uggs on sale polo ralph lauren pas cher canada goose outlet ugg boots clearance coach factory outlet online adidas yeezy shoes ray ban wayfarer pandora charms mont blanc outlet ray bans cheap oakley sunglasses pandora jewelry coach outlet store online coach outlet online yeezy boost 350 oakley sunglasses wholesale uggs outlet pandora charms ralph lauren pas cher pandora jewelry uggs outlet polo ralph lauren coach outlet yeezy boost prada outlet online fred perry outlet ugg outlet online michael kors outlet nike air max 90 michael kors outlet clearance air max shoes michael kors outlet canada goose outlet store ray ban sunglasses polo ralph lauren pandora outlet mont blanc outlet michael kors outlet online ugg outlet christian louboutin outlet ralph lauren polo outlet michael kors outlet polo shirts canada goose cheap ugg boots pandora jewelry canada goose jackets ralph lauren sale cheap ugg boots michael kors outlet ralph lauren outlet canada goose jackets pandora outlet online ralph lauren pandora jewelry polo shirts men polo shirts michael kors outlet polo outlet ralph lauren ugg outlet ugg outlet ugg outlet pandora rings ugg outlet adidas yeezy shoes uggs outlet cheap oakley sunglasses uggs outlet canada goose outlet canada goose pandora outlet longchamp handbags coach outlet canada canada goose outlet stores canada goose uggs outlet supreme shirts polo ralph lauren canada goose nike shoes fred perry coach outlet online nike shoes outlet michael kors outlet cheap jordans for sale coach outlet ray ban sunglasses coach outlet uggs outlet nike outlet store christian louboutin sale mont blanc outlet ralph lauren shirts pandora charms polo ralph lauren nba jersey uggs on sale coach outlet store online canada goose outlet store michael kors handbags michael kors outlet store cheap ray ban sunglasses ugg boots coach outlet coach factory outlet cheap ugg boots hermes outlet cheap ugg boots coach factory outlet coach outlet nike trainers ugg boots outlet yeezy boost 350 canada goose outlet ugg boots coach outlet store online polo ralph lauren cheap jordans for sale ugg boots canada goose jackets canada goose uk adidas nmd r1 canada goose jackets air max 90 canada goose mbt outlet uggs canada ray ban sunglasses outlet canada goose coats coach outlet online true religion outlet michael kors outlet online michael kors outlet clearance lacoste shirts canada goose outlet store polo ralph lauren coach factory outlet uggs outlet jordan shoes cheap authentic nba jerseys ugg boots outlet michael kors outlet clearance canada goose outlet mont blanc pens michael kors outlet online ray ban sunglasses pandora charms uggs outlet michael kors outlet clearance mont blanc pens michael kors outlet kate spade outlet online store ralph lauren uk canada goose uggs outlet moncler outlet online longchamp outlet michael kors outlet clearance ugg outlet canada goose jackets michael kors outlet ugg outlet canada goose outlet store ugg outlet online uggs outlet polo ralph lauren nike outlet michael kors outlet polo outlet canada goose outlet uggs outlet clarks shoes coach outlet online coach factory outlet polo ralph lauren canada goose outlet store canada goose uk ugg outlet polo ralph lauren coach outlet online michael kors outlet online pandora charms michael kors handbags ugg boots clearance ray ban sunglasses outlet ray ban sunglasses nike factory store mlb jerseys wholesale cheap nfl jerseys canada goose outlet cheap oakley sunglasses adidas yeezy ray ban outlet canada goose nike factory outlet ugg boots clearance ferragamo shoes ugg boots michael kors handbags oakley sunglasses wholesale polo ralph lauren outlet oakley sunglasses wholesale michael kors outlet online uggs outlet longchamp outlet store pandora charms jordan retro shoes polo ralph lauren cheap jordan shoes michael kors outlet coach factory outlet cheap ugg boots adidas outlet polo ralph lauren sale canada goose outlet canada goose jackets uggs outlet pandora jewelry valentino outlet store kate spade handbags lacoste clothing uggs outlet adidas superstar shoes ugg boots oakley sunglasses oakley sunglasses wholesale cheap uggs michael kors outlet michael kors outlet canada goose parka sale ugg outlet canada goose true religion outlet online michael kors outlet ugg sale coach outlet online uggs outlet online adidas nmd r1 cheap jordans fitflops clearance polo ralph lauren factory store uggs canada cheap uggs canada goose outlet oakley sunglasses for men michael kors outlet online adidas outlet online ugg outlet uggs outlet michael kors outlet online uggs outlet ray ban sunglasses nike outlet online prada outlet stores ugg boots uggs outlet coach factory outlet ugg outlet christian louboutin outlet uggs outlet lebron james shoes cheap jordans michael kors outlet mlb jerseys uggs outlet ralph lauren uk oakley sunglasses ugg boots mbt shoes outlet fitflops shoes canada goose jackets uggs outlet canada goose jackets sale canada goose canada goose jackets uggs outlet canada goose outlet mcm backpack uggs outlet ralph lauren polo moncler outlet ugg boots on sale canada goose air jordan shoes polo outlet clarks outlet michael kors outlet online fred perry clothing uggs outlet coach outlet store online nike outlet store nike shoes for men canada goose outlet store air max 2017 coach outlet store online cheap uggs michael kors outlet clearance canada goose outlet ray ban wayfarer christian louboutin cheap snapbacks ralph lauren uk ralph lauren uk ralph lauren ugg canada canada goose true religion outlet nhl jerseys ugg outlet canada goose outlet store fitflops sale clearance puma outlet michael kors outlet michael kors outlet online store canada goose jackets uggs outlet kate spade sale ralph lauren outlet coach outlet online canada goose canada goose outlet store coach canada cheap oakley sunglasses ugg,uggs,uggs canada canada goose jackets michael kors outlet canada goose outlet coach outlet online coach outlet store online michael kors handbags cheap mlb jerseys coach factory outlet online ugg boots clearance tory burch outlet online oakley sunglasses polo ralph lauren outlet coach outlet online coach outlet kate spade outlet store ralph lauren ugg boots ralph lauren outlet polo outlet stores canada goose jackets ray ban sunglasses ugg outlet kate spade outlet polo ralph lauren outlet online ugg outlet online clearance canada goose jackets canada ralph lauren outlet ray-ban sunglasses ugg boots clearance pandora outlet canada goose jackets coach outlet supreme outlet coach factory outlet longchamp handbags ugg outlet canada goose outlet store asics running shoes ferragamo shoes sale michael kors outlet michael kors outlet coach outlet online canada goose outlet online nike outlet store tory burch handbags christian louboutin oakley sunglasses valentino outlet coach outlet pandora outlet uggs outlet christian louboutin outlet supreme hoodie pandora bracelet coach outlet store online true religion jeans sale ugg outlet stores ugg outlet canada goose outlet canada goose outlet kate spade sale ugg sale pandora bracelet coach factory outlet ed hardy outlet michael kors outlet pandora jewelry polo outlet fitflops sale clearance ray ban sunglasses wholesale ugg outlet christian louboutin oakley sunglasses wholesale ralph lauren yeezy shoes canada goose jackets ugg outlet michael kors outlet online ugg boots clearance canada goose outlet michael kors outlet christian louboutin shoes pandora rings michael kors outlet store mont blanc pens michael kors outlet hermes birkin adidas nmd cheap ugg boots ugg outlet store ugg outlet adidas shoes for men michael kors outlet ugg outlet adidas yeezy shoes ugg outlet cheap jordans ray ban wayfarer pandora outlet store air max 90 fred perry shirts nike shoes uggs on sale supreme clothing michael kors outlet ray ban sunglasses outlet polo outlet polo ralph lauren outlet canada goose outlet ugg boots clearance coach outlet giuseppe zanotti sneakers coach outlet mcm outlet michael kors outlet clearance air jordan shoes canada goose jackets cheap jordans mont blanc pens for sale moncler outlet cheap oakley sunglasses lunette ray ban hermes belts outlet longchamp outlet online cheap oakley sunglasses adidas outlet store oakley sunglasses uggs on sale fred perry polo cheap nba jersey mbt mbt shoes nike air max ray ban sunglasses outlet ralph lauren outlet true religion jeans nike outlet mulberry bags coach factory outlet nike outlet uggs outlet canada goose jackets coach outlet online ugg outlet polo ralph lauren outlet tory burch shoes michael kors handbags lacoste polo adidas nmd pandora outlet michael kors outlet clearance michael kors outlet clearance canada goose pandora jewelry nmd adidas canada goose jackets cheap oakley sunglasses coach outlet canada goose uggs outlet polo ralph lauren outlet online ugg outlet online canada goose jackets yeezy boost michael kors outlet online prada outlet tory burch outlet air jordan 4 fitflop sale uggs outlet michael kors handbags sale adidas yeezy canada goose outlet ugg outlet ugg boots clearance ugg outlet fred perry polo ugg boots clearance kate spade outlet coach outlet michael kors outlet store canada goose nfl jerseys coach factory outlet canada goose jackets canada goose outlet polo outlet oakley sunglasses wholesale ralph lauren outlet coach outlet store online coach outlet store online coach factory outlet uggs outlet kate spade outlet online longchamp outlet christian louboutin shoes pandora jewelry coach outlet canada goose outlet canada goose jackets uggs outlet oakley sunglasses canada goose outlet online fitflops sale valentino shoes coach outlet online ralph lauren uk mlb jerseys canada goose jackets michael kors outlet online ugg boots prada outlet nike shoes michael kors outlet ugg boots kate spade handbags ugg outlet ugg boots nfl jerseys cheap ray bans sunglasses mlb jerseys wholesale cheap mlb jerseys ralph lauren outlet cheap ugg boots uggs outlet adidas superstar pandora outlet michael kors outlet online michael kors outlet canada goose outlet store oakley sunglasses wholesale fitflops sandals moncler jackets air jordan 4 retro fitflops sale uggs outlet uggs outlet michael kors outlet canada goose outlet store nike outlet store coach outlet store online canada goose outlet online coach factory outlet ugg outlet store nike outlet store nike outlet canada goose ugg outlet ugg boots clearance fitflops sale clearance cheap uggs christian louboutin outlet michael kors outlet online ray-ban sunglasses adidas yeezy shoes canada goose outlet vintage nhl jerseys polo outlet coach factory outlet ugg outlet store michael kors outlet online fred perry polo shirts cheap ugg boots ugg boots on sale mont blanc pens coach factory outlet coach outlet online ugg boots coach outlet online ugg outlet michael kors outlet online cheap ray ban canada goose uk polo outlet tory burch outlet ugg boots clearance canada goose outlet online canada goose outlet store nike shoes adidas nmd polo outlet canada goose outlet store oakley sunglasses wholesale canada goose uk coach outlet uggs outlet canada goose sale polo ralph lauren outlet ugg boots clearance canada goose jackets mlb jerseys mbt shoes michael kors outlet online coach outlet uggs outlet ugg outlet ray ban pas cher canada goose outlet canada goose jackets canada goose valentino outlet store canada goose christian louboutin outlet tory burch handbags canada goose jackets polo outlet ugg outlet stores coach outlet cheap nfl jerseys polo ralph lauren fitflop sandals nike outlet canada goose outlet coach outlet ugg boots clearance canada goose jackets canada goose parka canada goose jackets ugg outlet ray ban outlet ugg outlet store uggs outlet online uggs outlet pandora charms hermes outlet mulberry outlet nike air max polo ralph lauren outlet online uggs outlet canada goose jackets cheap oakley sunglasses christian louboutin shoes fred perry shirts ugg outlet lebron shoes canada goose jackets canada goose outlet online pandora rings cheap jerseys ugg boots canada ugg outlet store canada goose jackets canada prada outlet store moncler coats michael kors outlet clearance canada goose canada goose jackets sale canada goose uk moncler sale ugg boots cheap uggs longchamp polo ralph lauren outlet ed hardy nike outlet store michael kors outlet clearance oakley sunglasses ugg boots for women kate spade handbags uggs outlet cheap ugg boots kate spade outlet coach factory outlet mbt outlet

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

เมนูหลัก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

แนะนำหนังสือ

The Doctor Communication HandbookThe Doctor Communication Handbook
เว็บไซท์นี้ออกแบบและทดสอบด้วยไฟร์ฟอกซ์!