Distance Learning for Family Medicine and Primary Care

การจัดการศึกษาและปรึกษาทางไกล
เพื่อสนับสนุนบริการเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการสุขภาพปฐมภูมิ
Distance Learning for Family Medicine and Primary Care

Select language ไทย | English

บทความ

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับบริการปฐมภูมิ

 1. 5 สาเหตุของการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ
 2. แก่นแท้และความสำคัญของ "บริการปฐมภูมิ"
 3. คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น เมื่อบริการปฐมภูมิใกล้บ้านเข้มแข็ง
 4. บริการปฐมภูมิกับมิติเศรษฐกิจพอเพียง
 5. ความสำคัญของ "เวชศาสตร์ครอบครัว"
 6. บริการสุขภาพที่ใส่ใจความเป็นมนุษย์ หนึ่งในเอกลักษณ์ของบริการปฐมภูมิ
 7. ระบบบริการปฐมภูมิเข้มแข็งนำสุขภาพดีสู่คนทั้งชาติ บทพิสูจน์จากนานาชาติ
 8. องค์ประกอบสำคัญของบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ
 9. ความก้าวหน้าของหน่วยบริการปฐมภูมิในประเทศไทย
 10. การยอมรับและความเชื่อมั่นต่อพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวผู้ทำหน้าที่แทนแพทย์ในศูนย์สุขภาพชุมชน
 11. แนวคิดและความคาดหวังต่อการพัฒนาระบบปฐมภูมิของไทย
 12. บริการปฐมภูมิที่ดี เสริมสร้างระบบสุขภาพชุมชนให้เข้มแข็ง

หลักการและเครื่องมือทางเวชศาสตร์ครอบครัว

 1. การนำแผนภูมิครอบครัวไปใช้ในเวชปฏิบัติ
 2. การซักประวัติด้านจิตวิญญาณในเวชปฏิบัติ

บทความทั้งหมด »

เมนูหลัก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

แนะนำหนังสือ

The Doctor Communication HandbookThe Doctor Communication Handbook
เว็บไซท์นี้ออกแบบและทดสอบด้วยไฟร์ฟอกซ์!