Distance Learning for Family Medicine and Primary Care

การจัดการศึกษาและปรึกษาทางไกล
เพื่อสนับสนุนบริการเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการสุขภาพปฐมภูมิ
Distance Learning for Family Medicine and Primary Care

Select language ไทย | English

Contact

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา

456/2 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7423-3888 โทรสาร 0-7423-5494

ผู้รับผิดชอบโครงการ

คุณสิริมนต์ ชีวะอิสระกุล
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา
456/2 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7423-3888 โทรสาร 0-7423-5494
อีเมล์ : dlfp2009 (at) hotmail.com

ที่ปรึกษา

นายแพทย์กฤษณะ สุวรรณภูมิ
หน่วยเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7445-1330 โทรสาร 0-7442-9921
อีเมล์ : krishna.s (at) psu.ac.th

เว็บมาสเตอร์

อีเมล์ : webmaster (at) softganz.com

เมนูหลัก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

แนะนำหนังสือ

The Doctor Communication HandbookThe Doctor Communication Handbook
เว็บไซท์นี้ออกแบบและทดสอบด้วยไฟร์ฟอกซ์!