Distance Learning for Family Medicine and Primary Care

การจัดการศึกษาและปรึกษาทางไกล
เพื่อสนับสนุนบริการเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการสุขภาพปฐมภูมิ
Distance Learning for Family Medicine and Primary Care

Select language ไทย | English

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสตูล

มุมสมาชิก

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกข้อมูลการเข้าใช้งานสำหรับประเมินการเรียนรู้ online

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

กระบวนการเรียนรู้โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

1. เรียนรู้หลักการ

เข้าฟังการบรรยาย อ่านหนังสือ ตำรา

2. ผ่านการปฏิบัติงานจริง

เรียนแล้วกลับไปทบทวนวิธีการทำงานเดิม และพัฒนาแบบ PDCA

3. ยิ่งก้าวหน้าด้วยเทคโนโลยี

 • เรียนบทเรียนใหม่ทาง TV internet ที่ www.dlfp.in.th
  • หากต้องการส่งคำถาม สามารถส่งผ่านคลินิกรักษาทางไกลของ www.dlfp.in.th
  • หากต้องการถามสดด้วย skype แจ้งล่วงหน้าได้ที่ 074-282900-2
  • หรือ โทร 074-282900-2 กรณีโทรถามสด หรือ skype ให้ฟังผ่านหน้าจอตนเอง หรือ ฟังจากโทรศัพท์ (การดูจาก TV internet จะมี delay)
 • ติดตามบทเรียนใหม่จากตารางที่กำหนด
 • ถ้าประสงค์จะเข้าเรียนในชั้น ติดต่อ สจรส. มอ.
 • สามารถเปิดบทเรียนที่ผ่านไปแล้วได้ทาง www.dlfp.in.th
 • หลังจากจบ จะมีการบันทึกเป็น CD ให้อีกครั้ง

4. การทดสอบและประเมิน

 1. ประเมินการเข้าเรียนในชั้นและการเรียนรู้ Online การเรียนรู้ online สามารถเรียนสด หรือ เข้าเรียนภายหลัง โดยการดูจากบันทึกที่จะมีการบันทึกไว้ให้ แต่จะหลังจากเรียนสด 2-3 วัน
 2. ประเมิน online จะแจ้งให้ทราบในรายการหรือผ่านหน้าเว็บ
 3. ผู้ที่ไม่ได้ผ่านการประเมิน online จะมีการทดสอบโดยการนัดสอบอีกครั้ง

รพสต.

อ่านทั้งหมด »

รพสต. เรียนรู้ออนไลน์

คลินิกทางไกล

คลินิกยา

เรียนรู้ทั่วไป

รายชื่อผู้ดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตร

จำนวน 36 คน ดังนี้ นางสาวนิรุสณา สะดียามู,นายณรงค์ศักดิ์ เรืองดำ,นางอุบล เถื่อนทิม,นางกอบกุล คงหวัง,นางยุพดี ปัจฉิมศิริ,นายสมมาตร หมีนคลาน,นางสุนันทา ปัจฉิมศิริ,นางหทัยกาญจน์ สันมาหมีน,นางเสาวภา กุลนุวงศ์,นายเสนาะ ภู่ระหงษ์,น.ส.ฮานีซ๊ะห์ วาเฮง,นางกัลยา สองเมือง,นายวริวุทธิ์ จันทร์พงษ์,นายดลทิพ หมีนคลาน,นางพรรณทิพา สายัน,นางสาวสุภาวดี บุศรา,นายทรงศักดิ์ โสกมล,น.ส.อรัญชนา บานย๊าต,นางปาริชาติ พึ่งไทย,นายการันต์ หมันหย่อง,นางสาววีนา ช่างนุ้ย,นายแวอาแซ หะมะ,นายวรากร รักบำรุง,นางสดุดี ชื่นจิต,นางอังคณา แสงสกล,นายประชา หนูหมาด,นางสาวรัชนี หมานยวง,นายรุ่งศักดิ์ จอสกุล,นายเจษฎา ปานแจ่ม,นายเจษฎา สวาหลัง,นางสุภาภรณ์ อังศุภานิช,นางจงจิตต์ จันทร์อินทร์,นางวิชุมา มะตาเฮ,นางรัชฎาพร เฮ่าฮู่เที่ยน,นางชัชสินี จินตเมฆา,พวงษา วิลาสินี