คลินิกรักษาโรคทางไกล

การจัดการศึกษาและปรึกษาทางไกล
เพื่อสนับสนุนบริการเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการสุขภาพปฐมภูมิ
Distance Learning for Family Medicine and Primary Care

Select language ไทย | English

คลินิกรักษาโรคทางไกล

รายชื่อแพทย์

« กลับสู่หน้าหลัก
รายชื่อแพทย์
แพทย์ออนไลน์
DLFP Doctor Offline
Dr.SUPAT HASUWANKIT Offline
Dr.Worawat Offline
นพ.กฤษณะ สุวรรณภูมิ Offline
นพ.นล เลขยานนท์ Offline
นพ.พณพัฒณ์ โตเจริญวาณิช Offline
นพ.พิพัฒน์ พิพัฒน์รัตนเสรี Offline
นพ.สงกรานต์ ไหมชุม Offline
นพ.หมัด หีมเหม Offline
นพ.เจริญ เกียรติวัชรชัย Offline
พญ.ปีติมา วีระพันธุ์ Offline
พญ.พรหมศิริ อำไพ Offline
พญ.สุรัยยา นิยมเดชา Offline
พญ.หทัยทิพย์ ธรรมวิริยะกุล Offline
พญ.อรุณี ทิพย์วงศ์ Offline
หมอวุฒิ Offline
หมอเดชา Offline
รายชื่อ PCU ที่กำลังออนไลน์