Distance Learning for Family Medicine and Primary Care

การจัดการศึกษาและปรึกษาทางไกล
เพื่อสนับสนุนบริการเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการสุขภาพปฐมภูมิ
Distance Learning for Family Medicine and Primary Care

Select language ไทย | English

การศึกษาต่อเนื่องวิชาชีพอื่น ๆ

PCU Management - ประสบการณ์การบริหารจัดการหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ

photo  , 300x403 pixel , 113,178 bytes.

ชื่อหนังสือ : PCU Management - ประสบการณ์การบริหารจัดการหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ

หนังสือชุด : "ประสบการณ์การบริหารจัดการเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ"

ผู้เขียน : สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

ที่ปรึกษา : สุพัตรา ศรีวณิชชากร

บรรณาธิการ : ทัศนีย์ ญาณะ และ ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ

พิมพ์ครั้งที่ 1 : สิงหาคม 2550

ISBN : 978-974-8388-77-9

จำนวนพิมพ์ : 2,000 เล่ม

พิมพ์ที่ : นโม พริ้นติ้งแอนด์พับบลิชชิ่ง

รูปเล่ม : Zenith studio

ราคา : 120 บาท

สนับสนุนการพิมพ์โดย : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย : สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.) อาคาร 3 ชั้น 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 10110 โทรศัพท์ 0-2590-1815 , 0-2590-1852 โทรสาร 0-2590-1839 http://www.thaichr.org E-mail : webadmin@thaichr.org , ichr2005@yahoo.com

ดาวน์โหลด

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

เมนูหลัก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

แนะนำหนังสือ

The Doctor Communication HandbookThe Doctor Communication Handbook
เว็บไซท์นี้ออกแบบและทดสอบด้วยไฟร์ฟอกซ์!