Distance Learning for Family Medicine and Primary Care

การจัดการศึกษาและปรึกษาทางไกล
เพื่อสนับสนุนบริการเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการสุขภาพปฐมภูมิ
Distance Learning for Family Medicine and Primary Care

Select language ไทย | English

แนวทางการรักษา - โรคผิวหนัง

แนวทางการรักษาโรคเกลื้อน

ปรับปรุงล่าสุด 23 สิงหาคม 2552

โดย นายแพทย์กฤษณะ สุวรรณภูมิ
หน่วยเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การวินิจฉัย

Besnier’s sign
ใช้เล็บหรือปากกาขูดเบาๆที่รอยโรค จะเป็นขุยละเอียดสีขาว

Wood’s lamp examination
ส่องบริเวณรอยโรคจะให้การเรืองแสงสีเหลืองทอง (golden yellow fluorescence)

KOH examination
การขูดผิวหนังมาส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์โดยน้ำยา KOH พบยีสต์เซลล์รูปร่างกลมหรือรีและสายใยเป็นท่อนๆ (round or oval thick-walled yeast cells with fragmented hyphae)

ระบาดวิทยา

เกิดจากเชื้อรา Malassezia furfur

อาการ

เริ่มจากเป็น macule ผื่นราบที่บริเวณรูขุมขน (hair follicle) ต่อมาจะลามเป็น patch หรือปื้นขนาดใหญ่ได้ มีรูปร่างเป็นวงกลมๆหลายวง หรือรูปร่างไม่แน่นอน โดยจะมีขุยละเอียด (branny scale) และมีสีต่างๆกัน คือสีจางหรือขาว สีดำหรือสีน้ำตาล สีแดง ผู้ป่วยมักไม่ค่อยมีอาการ แต่มาพบแพทย์ด้วยเรื่องสีผิวด่าง ผื่นมักพบบริเวณลำตัว

การรักษา

ยาทาและยารับประทานให้ผลดีพอๆกัน

ยาทาภายนอก

Azole creams (Ketoconazole, Clotrimazole) ทาที่เป็น วันละ 2 ครั้ง นาน 14 วัน

ยารับประทาน

  1. Ketoconazole 200 mg 2 เม็ด หลังอาหาร ครั้งเดียว ในรายที่เป็นไม่มาก
  2. Ketoconazole 200 mg 1เม็ด วันละ 1 ครั้ง หลังอาหาร นาน 7-14 วัน ในรายที่เป็นมาก และบริเวณกว้าง

การป้องกัน

คำแนะนำ

ต้องหมั่นดูแลรักษาสุขลักษณะของผิวกายให้ดีอยู่เสมอ

การป้องกันการเกิดโรคซ้ำ

โดย Ketocomazole 200 mg 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง หลังอาหาร เดือนละ 3 วันติดต่อกันหรือ Ketocomazole 200 mg 2 เม็ด หลังอาหาร เดือนละครั้ง


เอกสารอ้างอิง

  • ปรียา กุลละวณิชย์ และประวิตร พิศาลบุตร บรรณาธิการ, Dermatology 2000 ตำราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบัน, กรุงเทพมหานคร: บริษัทโฮลิสติกพับลิชชิ่งจำกัด, 2540.
  • อภิชาติ ศิวยาธร และกนกวลัย กุลทนันทร์ บรรณาธิการ, โรคผิวหนังที่ต้องรู้สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป, กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน, 2546.
  • Klaus Wolff, Richard Allen Johnson and Dick Suurmond, Fitzpatrick’s Color Atlas & Synopsis of Clinical Dermatology (5th edition), New York: McGraw-Hill, 2005.

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

เมนูหลัก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

แนะนำหนังสือ

The Doctor Communication HandbookThe Doctor Communication Handbook
เว็บไซท์นี้ออกแบบและทดสอบด้วยไฟร์ฟอกซ์!