Distance Learning for Family Medicine and Primary Care

การจัดการศึกษาและปรึกษาทางไกล
เพื่อสนับสนุนบริการเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการสุขภาพปฐมภูมิ
Distance Learning for Family Medicine and Primary Care

Select language ไทย | English

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

คู่มือการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

คู่มือการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

พิมพ์ครั้ง 1 กันยายน 2552

ผู้เขียน

  • นพ.ชูชัย ศุภวงศ์
  • นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
  • พญ.ลัดดา ดำริการเลิศ
  • พญ. สุพัตรา ศรีวณิชากร
  • นพ.เกษม เวชสุทรานนท์
  • นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย : กระทรวงสาธารณสุข สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ออกแบบปก ศรัณย์ ภิญญรัตน์

รูปแล่ม วัฒสินธุ์ สุวรัตนานนท์

พิมพ์ที่ บริษัท ที คิว พี จำกัด

แยกสี-ทำแพลท บริษัท มณัสฟิล์ม จำกัด

มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)

1168 ซ.พหลโยธิน 22 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจัตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2511-5855 โทรสาร 0-2939-2122 e-mail : thainhf@thainhf.org http://www.thainhf.org

Comment #1ชุดโครงการวิจัย วช.2554 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพรพ.สต.แ
คุณสุขุมาล พัฒนเศรษฐานนท์
Posted @July,08 2010 12.12 ip : 203...238

ดีค่ะ ขอบพระคุณ

แสดงความคิดเห็น

กรุณาป้อน Username / Password ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับเว็บไซท์แห่งนี้ หรือ สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซท์
Bold Italic Underline Left Center Right Ordered List Bulleted List Horizontal Rule Page break Hyperlink Text Color :) Quote
คำแนะนำ เว็บไซท์นี้สามารถเขียนข้อความในรูปแบบ มาร์คดาวน์ - Markdown Syntax:
  • วิธีการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เว้นช่องว่างระหว่างบรรทัด ให้เคาะเว้นวรรค (Space bar) ที่ท้ายบรรทัดจำนวนหนึ่งครั้ง
  • วิธีการขึ้นย่อหน้าใหม่ซึ่งจะมีการเว้นช่องว่างห่างจากบรรทัดด้านบนเล็กน้อย ให้เคาะ Enter จำนวน 2 ครั้ง

เมนูหลัก

มุมสมาชิก

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

แนะนำหนังสือ

The Doctor Communication HandbookThe Doctor Communication Handbook
เว็บไซท์นี้ออกแบบและทดสอบด้วยไฟร์ฟอกซ์!